Telegram aastatellimuse lepingutingimused

MINU TELEGRAM tellimis-ja kasutustingimused

Minu Telegrami tellimus toimub isiklikul vastutusel. Telegram.ee kasutab küpsiseid, mis tähendab, et bot võib jälgida Sinu käitumisharjumusi internetis ning selle põhjal võib visata sulle mõne reklaami, nagu tänapäevases infoühiskonnas need asjad käivad.

Kuna Telegram.ee „like“ süsteem ja kommenteerimine on sünkroonis nt Facebooki ja teiste sotsiaalmeedia platvormidega, siis ka seda loetakse küpsiste kasutamiseks. Selgitav artikkel sellel teemal on siin: https://raha.geenius.ee/blogi/ari-ja-oigus/kusi-luba-like-nupp-veebilehel-teeb-sinust-facebookiga-samavaarse-andmetootleja/

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebileht saadab kasutaja arvutis asuvasse küpsiste faili. Küpsiseid on kahte tüüpi.

Küpsiseid kasutatakse veebilehel parema kasutuskogemuse pakkumiseks. Küpsised võimaldavad meie veebiserveritel kasutaja ära tunda ja kohandada sisu automaatselt vastavalt kasutaja vajadustele, kui nad lehte külastavad. Küpsiste kasutamine aitab meil ka kergemini meie kasutaja vajadusi tuvastada. Nad annavad meile kasutusstatistikat, mis võimaldab meil mõõta ja parandada oma veebilehe toimimist.

Meie küpsiseid võivad luua erinevad teenusepakkujad, kes aitavad meil oma veebiteenuseid pakkuda. Nendeks on näiteks Google ja Facebook. Veebilehe kasutajatelt eeldatakse küpsiste kasutamisega nõustumist, kui nende veebilehitseja sätetes on küpsised lubatud. Kui Te küpsised ära keelate, võib suur osa meie veebilehe teenustest ja funktsioonidest olla piiratud. Näiteks ei pruugi leht Teie personaalseid sätteid meeles pidada.

Te võite alati valida, kas soovite oma veebilehel küpsised lubada või mitte. Kui Te küpsiseid lubada ei soovi, võite oma veebilehitseja sätetes küpsised automaatselt ära keelata või lasta end igal üksikul juhul eraldi teavitada, kui veebileht nõuab küpsise lisamist. Vajalike seadistuste tegemiseks vaadake palun oma veebilehitseja abi funktsiooni.

Me anname endast parima, et pakkuda Tellijatele huvitavat ja valgustavat materjali, me anname endast parima, et ka tehniliselt kogu süsteem koos püsiks nõnda, et kliendil oleks Minu Telegrami kasutamine võimalikult mugav. Meie koostööpartneriteks Telegram.ee haldamisel, majutamisel, tasustamisel ja muud moodi funktsioneerimisel on professionaalid, kes ise vastutavad oma töö kvaliteedi eest.

Üldtingimused

Teenusepakkuja on 33 Kaday OÜ, registrikood 14800780, asukoht Pallasti 23-28, Tallinn, 11416, e-post: info@telegram.ee

Tellija annab teenusepakkujale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ainult seoses konkreetse müügitehinguga. Teenusepakkujale teatavaks saanud isikuandmeid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks.

Teenusepakkuja säilitab Tellija kohta ostude sooritamise käigus Tellija poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta(sh nimi, e-maili aadress). Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. 

Andmeside Tellija ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Tellija isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. Makse teostamine toimub väljaspool Telegram.ee keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. Telegram.ee-l puudub ligipääs Tellija panga- ja krediitkaardi andmetele.

Tellija isikuandmed on konfidentsiaalne informatsioon ja ei kuulu avaldamisele kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.

Tellides Minu Telegrami, nõustub Tellija tellimistingimustega. Minu Telegram Aastpakett on aastatasuline püsimaksega teenus, mis võimaldab juurdepääsu Telegram.ee tasulisele osale, mille sisu on võimalik jälgida kõikides digitaalsetes kanalites: tavaarvutis, tahvelarvutis ja mobiiltelefonis. Teenust on võimalik kasutada kuni kolmes seadmes. Tegemist on püsimakse teenusega, mis pikeneb automaatselt iga tellimisperioodi (1 aasta ehk 365 päeva) lõpus v.a. juhul, kui Tellija tühistab tellimuse enne käimasoleva tellimisperioodi lõppu. Tellides Minu Telegrami Aastapaketi SMS-i teel, kajastub paketi hind 33€ Tellija järgmise kuu telefoniarvel. 

Me jätame endale õiguse muuta tellimis-ja kasutustingimusi ning pakettide hindasid, teavitades sellest veebilehel või muul viisil vähemalt 1 kuu ette. Kui Tellija ei ole nõus muudatusega, on Tellijal võimalus 1 kuu jooksul alates muudatuse avaldamisest tellimus üles öelda. Aga kui Tellija ei avalda 1 kuu jooksul tahet teenust lõpetada, loetakse muudatused jõustunuks.

Tellimine

 

Materjalide refereerimine 

Telegram.ee lehel olevate artiklite, videote, piltide, fotode, podcastide refereerimisel tuleb avaldada refereeritava materjali avaldamise koht ja autor. Internetikeskkonnas refereerimisel tuleb lisaks eelnimetatule enne refereerimist lisada ka originaal link refereeritavale materjalile. Artiklid ja muud materjalid, mis asuvad Telegram.ee mitte-tasulises osas, lubab 33 Kaday OÜ refeerida ilma eelneva kokkuleppeta ja täis mahus.

33 Kaday OÜ ei luba Telegram.ee tasulises keskkonnas (Minu Telegram) olevaid materjale täies mahus kopeerida ega avaldada sotsiaalmeedias, teistes interneti keskkondades, paberkandjatel, teistes meediaväljundites. Telegram.ee tasulises osas (Minu Telegram) olevatele artiklitele ja meterjalidele kehtib autoriõigus ning nende refeerimine ilma 33 Kaday OÜ nõusolekuta on lubatud vaid pealkirja ja ühe lause ulatuses, sh tuleb lisada originaal link, va juhul kui on kirjalikult kokku lepitud teisiti. Kirjaliku nõusoleku saamiseks palume pöörduda e-posti aadressil: info@telegram.ee.

Telegram.ee Youtube’i keskkonnas olevatele videotele kehtib autoriõigus ja neid ei ole lubatud kasutada ilma 33 Kaday OÜ nõusolekuta.

Kui Telegram.ee tasulisest osast (Minu Telegram) on refereeritud suuremas mahus või kasutatud ilma 33 Kaday OÜ kirjaliku loata autorikaitse objekti all olevaid materjale, on 33 Kaday OÜ-l õigus küsida tasu järgneva hinnakirja alusel: